ปึงหงี่เชียง

รายละเอียดสินค้า

ข้าวตังหน้าพริกเผาหมูหยอง

น้ำหนัก105g.

ข้าวตังหน้าพริกเผาหมูหยอง ถุงฟอยล์ซิป ปึงหงี่เชียง ข้าวตังหมูหยองพริกเผา ปึงหงี่เชียง
ข้าวตังหน้าพริกเผาหมูหยอง ถุงฟอยล์ซิป ปึงหงี่เชียง ข้าวตังหมูหยองพริกเผา ปึงหงี่เชียง