ปึงหงี่เชียง

Contact

บริษัท ปึงหงี่เชียง ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
3411 ถ.ศิรินคร (ถ.สืบศิริ)
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 044-353187-9, 044-354188
แฟ็กซ์ 044-354224, 044-353184, 044-353181

โรงงานปึงหงี่เชียง