ปึงหงี่เชียง

ภาพร้านปึงหงี่เชียง

       

บริษัทปึงหงี่เชียง จัดหาอุปกรณ์ให้กับบริษัทคู่ค้า โดยทำสัญญาให้ยืมอุปกรณ์ บริษัทคู่ค้าจะต้องคืนอุปกรณ์เมื่อมีการยกเลิกสัญญา


การสั่งสินค้า (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด)

ต้องสั่งสินค้าล่วงหน้า 1-2 วัน โดยแฟกซ์ โทรศัพท์ อีเมล ไลน์


ลักษณะทำเลที่ตั้ง

บริษัทต้องขอดูพื้นที่ทำเลก่อน โดยเจ้าหน้าที่ที่บริษัทจัดส่งไปสำรวจพื้นที่ และจะตอบกลับภายใน 30 วัน  


รายละเอียดอื่นๆ สนใจติดต่อบริษัท