ปึงหงี่เชียง

รายละเอียดสินค้า

ชุดของขวัญ3

กุนเชียงแดงกล่อง, ข้าวตังกล่องเขียว, หมูหยองกล่อง, หมูฮ่องเต้แท่งกล่อง

ชุดของขวัญ3 ปึงหงี่เชียง
ชุดของขวัญ3 ปึงหงี่เชียง