ปึงหงี่เชียง

รายละเอียดสินค้า

ไส้กรอกหมู

น้ำหนัก400g. / 800g.

ไส้กรอกหมู ปึงหงี่เชียง ไส้กรอกหมู ปึงหงี่เชียง
ไส้กรอกหมู ปึงหงี่เชียง ไส้กรอกหมู ปึงหงี่เชียง