ปึงหงี่เชียง

รายละเอียดสินค้า

หมูหยองกระปุก

น้ำหนัก145g. / 195g. / 295g.

หมูหยองกระปุก ปึงหงี่เชียง หมูหยองทอง ปึงหงี่เชียง หมูหยอง ปึงหงี่เชียง
หมูหยองกระปุก ปึงหงี่เชียง หมูหยองทอง ปึงหงี่เชียง หมูหยอง ปึงหงี่เชียง